User Tools

Site Tools


prodaja_deviza

Knjiženje izvoda u slučaju prodaje deviza

Primjer knjiženja deviznog izvoda:

Opis knjiženja Konto (naziv) Konto (broj) Dugovno Potražno
Naknada banci Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 465 30,42 kn
BAnka XY, povlašteni tečaj Devizni prijelazni konto 1039 9.969,58 kn
Kupac XY Kupac 120 10.000,00

Primjer knjiženja kunskog izvoda:

Opis knjiženja Konto (naziv) Konto (broj) Dugovno Potražno
Plaća zaposleniku Obveze za neto-plaće 2300 4.500,00 kn
Banka XY, povlašteni tečaj Prijelazni konto 1009 73.176,72 kn

Zbog tečajne razlike (konto 1009 - 1039) na kunski izvod moramo nadoknjižiti:

Opis knjiženja Konto (naziv) Konto (broj) Dugovno Potražno
Prodaja deviza Prijelazni konto 1009 73.176,72 kn
Prodaja deviza Tečajna razlika 475 603,85 kn
Prodaja deviza Devizni prijelazni konto 1039 73.780,57 kn

Stanje tečaja potražit ćemo na stranicama HNB-a, a primjenit ćemo srednji tečaj onog dana koji nam piše na izvodu.

prodaja_deviza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)