User Tools

Site Tools


putni_nalozi

Službeni put, putni nalozi, obračun troškova.

Reference:

  • Anja Božina, “Obračun troškova službenih putovanja zaposlenika u tuzemstvu”. RRIF 5/2007, str. 39.
  • “Evidencije pri korištenju prijevoznih sredstava - uputa”, MF Kl.: 410-18/05-01/86. 24 listopada 2005. PIP, 12/2007, str 72. link
  • Lucija Turković - Jarža, “Troškovi poslovnih putovanja”, RRIF 5/2004, str 32.
  • Primjer popunjenog putnog naloga: RRIF 12/2005, str. 232.
putni_nalozi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)